JAN EMANUEL

– 1974 –

Den enda de borgerliga bryr sig om är vinstmaximering

2006-10-06