JAN EMANUEL

– 1974 –

Den enda de borgerliga bryr sig om är vinstmaximering

6 oktober, 2006