JAN EMANUEL

– 1974 –

”Dörrvakten uppmanas stoppa alla fula, tjocka och fattiga”

2006-05-18