JAN EMANUEL

– 1974 –

”Gör badplats av tippen i Grind”

2 juni, 2000