JAN EMANUEL

– 1974 –

Har Jan Emanuel blivit moderat?

1 september, 2003