Socialdemokraternas första partiprogram bestod av drygt 600 ord. Det senaste har utökats till 12 800 ord.