Sverige byggde en välfungerande välfärd genom att våga ställa de svåra frågorna, utreda och göra konsekvensanalyser – motsatsen till dagens politiska korrekthet och ansvarslösa godhetsposerande.