JAN EMANUEL

– 1974 –

”Många människor har retat sig på mig”

2 maj, 2009