JAN EMANUEL

– 1974 –

Mycket politik-prat på Robinson-ön

8 oktober, 2001