JAN EMANUEL

– 1974 –

Nya moderater ersätter bortröstade toppnamn till vänster

2006-07-08