JAN EMANUEL

– 1974 –

Strandin lovade att skattehöjningarnas tid är förbi

8 augusti, 2005