JAN EMANUEL

– 1974 –

Strandin lovade att skattehöjningarnas tid är förbi

2005-08-08