JAN EMANUEL

– 1974 –

Utan SSU skulle jag sitta på kåken idag

8 juli, 2006